Bokbinderitjänster

 

Bokbindarmästare Odd Gimle erbjuder bland annat:


Nyinbindningar av böcker

Protokollbindning

Tdskriftsinbindning

Lagningar/bokrenoveringar

Skissböcker

Boklådor/skyddslådor

Dummys

Menyer 

 

Minimumdebitering 1 timme. Kontakta Odd för prisuppgifter.